E_mail: youjie@youjie-tools.com Tel: +86-511-88031806
Contactez-nous

Danyang, outils Youjie Co., Ltd

Adresse : Ltd ville, ville de Danyang, Province de Jiangsu, Chine

Ville : Danyang

Etat : Jiangsu

Code postal : 212312

Pays : Chine

Courriel :youjie@youjie-tools.com ;

Dahua@Dahua-Tools.com

Tél : + 86-511-88031806

+ 86-511-88031807

Fax : + 86-511-86323912

+ 86-511-86312908

Danyang, outils Youjie Co., Ltd